Compania Națională de Căi Ferate (CFR S.A.) are în derulare implementarea proiectului “Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, proiect de interes național.

 

Ca parte a procedurilor de expropriere, comisia de exproprieri se va întruni în perioada 27.02.-09.03.2023, între orele 09:00-15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din Ghiroda.

Persoanele expropriate sunt rugate să se prezinte în fața comisiei la data la care sunt programate, având asupra lor actul de identitate, atât în original, cât și copie, precum și actele de proprietate ale terenului expropriat (certificat de moștenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, etc.) în copie legalizată, iar în cazul persoanelor juridice, este necesară depunerea suplimentară a certificatului de înregistrare fiscală și a certificatului constatator, precum și împuternicirea reprezentantului.

 

Listele cu persoanele expropriate și data la care trebuie să se prezinte pot fi consultate pe pagina de Facebook a Primăriei Ghiroda, pe site-ul instituției (http://www.primariaghiroda.ro), la avizierul și pe totemul din fața Primăriei și în revista Lumina.

Close Search Window