Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunţ privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu de 27 mp

Anunţ

Anunţ privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui  spaţiu de  27 mp din imobilul-clădire cu destinaţia dispensar uman în vederea prestării de activități referitoare la sănătatea umană/servicii conexe actului medical,  înscris in CF 403357 – Ghiroda, S.A.D. 3, situat în localitatea Giarmata-Vii, strada Infrăţirea, comuna Ghiroda, judetul Timiş, proprietate publică a comunei Ghiroda

Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

Din data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun nr. 333/165/2021 al ministerului mediului, apelor și pădurilor al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 și 754 bis din 3 august 2021.

În conformitate cu HG 964/2000 și modificat prin HG 587/2021, prevederile programului de acțiune au devenit obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora există exploatații agricole, în timp ce codul bunelor practici este volunar și conține recomandări valoroase pentru fermieri.

Documentele menționate pot fi consultate accesând banner-ul roșu de pe prima pagină a site-ului https://apanoastra.ro/ .

Help desk info nitrati

Acțiune de dezinsecție cu mijloace terestre – Miercuri, 11.05.2022

  • 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐢, 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐚̂𝐧𝐝 𝐜𝐮 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟏:𝟎𝟎, va avea loc o acțiune de dezinsecție cu mijloace terestre în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii.
  • Produsul ce se va utiliza este Cy10 – având substanța activă cypermethrin, folosit în combaterea insectelor. Produsul menționat se regăsește în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătății și face parte din grupele Xn și Xi de toxicitate.
  • În cazul în care condițiile meteo sunt nefavorabile, perioada de efectuare a acțiunii de dezinsecție va fi prelungită.
  • Toți apicultorii înregistrați pe raza comunei sunt rugați să ia măsurile care se impun în vederea protejării albinelor.
  • Pentru o eficiență sporită, cetățenii sunt încurajați să efectueze dezinsecția în mediul privat, concomitent cu acțiunea de pe domeniul public.
Sari la conținut