2024

Anunț privind lansarea programului de finanțare nerambursabilă în domeniul cultură al Primăriei Ghiroda

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Ghiroda, Ghiroda, Str. Victoria, nr. 46, judeţul Timiș, telefon 0256/205201, fax 0256/287406, e-mail: registratura@primariaghiroda.ro.

Comuna Ghiroda invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună ofertele în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul cultură.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 700.000 lei, pentru domeniul cultură.
 3. Durata proiectelor: anul 2024.
 4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 08.04.2024, ora 12:00
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei Comunei Ghiroda, localitatea Ghiroda, Strada Victoria, nr. 46, județul Timiș.
 6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în data de 10.04.2024, ora 11:00

 

HOTARAREA 75 – 28.02.2024 aprob regulamentului priv reg fin neramb domeniul cultura

Anexe formulare Ghiroda 2024

În conformitate cu Art. 12 din OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, selecția proiectelor culturale pe baza cererilor de finanțare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.
Comisiile de selecție sunt alcătuite din:
a) Reprezentanți ai autorității finanțatoare;
b) Specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție;
Conform alin. (6) al aceluiași articol, pentru fiecare sesiune de selecție, specialiștii sunt selectați de către autoritatea finanțatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunțul public de recrutare sau, după caz, din secțiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenței.

Candidaturile se transmit online completând formularul din secțiunea mai jos, în perioada 23 februarie – 30 martie 2024. Și constau într-o solicitare scrisă care să conțină motivația participării în comisia de selecție a proiectelor culturale și un Curriculum vitae (în format PDF).  2023

                                                               ANUNT DE PARTICIPARE

   

  Lansarea licitaţiei de proiecte culturale ( sesiunea a I-a)  în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Comuna Ghiroda pentru activităţi nonprofit  de interes general, conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Autoritatea contractantă: Comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, Ghiroda, judeţul Timiş, cod fiscal 5517220, tel. 0256205201, fax 0256287406.
  2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările  şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.02.2023 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit (domeniul cultură) pe anul 2023 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 55/09.03.2023 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului comunei Ghiroda pentru activităţi nonprofit de interes local (activităţi culturale) pentru anul 2023.
  3. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru sesiunea a I-a  pe anul 2023 în valoare de 1.000.000 lei  pentru proiecte care vizează:

  Pentru domeniul cultural – 1.000.000  lei:

  -concursuri

  -Organizarea de festivaluri

  -manifestări culturale în țară şi în străinatate

  -Organizarea de manifestări artistice privind obiceiurile şi datinile din comuna Ghiroda

  -Publicarea de reviste și materiale destinate activității culturale și tradițiilor Comunei Ghiroda

  1. Durata implementării: din momentul semnării contractului de finanţare până la data de 18 decembrie 2023.
  2. Solicitanti: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile prevăzute in Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al comunei Ghiroda.
  3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul primariaghiroda.ro
  4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Regulament la registratura Primăriei Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, Ghiroda, tel.0256205201, jud. Timiş, în perioada 03.2023 – 05.04.2023, luni – vineri între orele 09,00- 12,00. Data limită până la care va putea fi depusă documentaţia este 05.04.2023 ora 12,00.
  5. Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în ziua de 06.04.2023 începând cu ora 17,00, lista finală a câştigătorilor fiind aprobată  prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghiroda.
  6. Comisia de evaluare şi selecţie va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selectare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

   

   

  În conformitate cu Art. 12 din OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, selecția proiectelor culturale pe baza cererilor de finanțare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.
  Comisiile de selecție sunt alcătuite din:
  a) Reprezentanți ai autorității finanțatoare;
  b) Specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție;
  Conform alin. (6) al aceluiași articol, pentru fiecare sesiune de selecție, specialiștii sunt selectați de către autoritatea finanțatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunțul public de recrutare sau, după caz, din secțiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenței.

  Candidaturile se transmit online completând formularul din secțiunea mai jos, în perioada 1 februarie – 20 martie 2023. Și constau într-o solicitare scrisă care să conțină motivația participării în comisia de selecție a proiectelor culturale și un Curriculum vitae( în format PDF).

  Comments are closed.

  Close Search Window