În conformitate cu Art. 12 din OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, selecția proiectelor culturale pe baza cererilor de finanțare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.
Comisiile de selecție sunt alcătuite din:
a) Reprezentanți ai autorității finanțatoare;
b) Specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție;
Conform alin. (6) al aceluiași articol, pentru fiecare sesiune de selecție, specialiștii sunt selectați de către autoritatea finanțatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunțul public de recrutare sau, după caz, din secțiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenței.

Candidaturile se transmit online completând formularul din secțiunea mai jos, în perioada 1 februarie – 20 martie 2023. Și constau într-o solicitare scrisă care să conțină motivația participării în comisia de selecție a proiectelor culturale și un Curriculum vitae( în format PDF).    Comments are closed.

    Close Search Window