SC Tehnostrade SRL in calitate de mandatar al Companiei Nationale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara titular al proiectului “Organizare de santier executia lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timisoara Sud-rest de executat” propus pentru a fi amplasat in comuna Ghiroda, extravilan, CF 410438, 409552, jud. Timis❞ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Organizare de santier executia lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timisoara Sud-rest de executat” propus pentru a fi amplasat in comuna Ghiroda, extravilan, CF 410438, 409552, jud. Timis”.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18 -18A, in zilele de luni -joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro sectiunea Acorduri de Mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatiii competente pentru protectia mediului.

Close Search Window