PRIMĂRIA GHIRODA, titularul planului “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE ȘCOALA VERDE, COMUNA GHIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ, intravilan, comuna Ghiroda, județul Timiș, CF 412318”, propus a fi amplasat în com. Ghiroda, extras CF nr. 412318, jud. Timiș, aduc la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara.

Close Search Window