O nouă numărătoare a românilor va avea loc în perioada martie – iulie 2022, prin programul Recensământul Populației și Locuințelor 2021 desfășurat de către Institutul Național de Statistică. Acesta se va desfășura în două etape: în prima, cetățenii își vor putea completa online formularele de recenzare, urmând ca în etapa a 2-a cei care nu au completat să fie recenzați după modelul clasic, prin interviuri față în față.

Pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor, Primăria Comunei Ghiroda angajează recenzori, prin încheierea unui contract de prestări servicii, după cum urmează:

 • Un număr de 4 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Comuna Ghiroda
 • Un număr de 6 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Comuna Ghiroda
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Comuna Ghiroda

Condiții privind contractarea serviciilor:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Modalitatea de contractare:

Contract de prestări servicii încheiat cu UAT-ul (Primăria Comunei Ghiroda).

Perioada de contractare a serviciilor:

Se va participa la o instruire organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior.

Colectarea datelor în teren:

 • Autorecenzarea asistată (ARA): 14.03.2022 – 15.05.2022
 • Recenzarea prin interviu: 16.05.2022 – 17.07.2022

Plata:

În perioada de autorecenzare (14.03.2022 – 15.05.2022) plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” și

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial.

În perioada de recenzare în teren (16.05.2022 – 17.07.2022) plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de:

• 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” şi

• 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinţei”, inclusiv „Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”.

Atribuțiile și obligațiile personalului de recensământ:

Conform modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Condiții specifice:

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).

Înscriere:

Pentru a vă înscrie, completați formularul de înscriere și trimiteți-l la adresa registratura@primariaghiroda.ro până în data de 18.02.2022.

Close Search Window