Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transcrierea certificatelor de deces

Transcrierea certificatelor de deces

Cererea se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, sau la primăria unităţii

administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Acte necesare

– certificatul / extrasul de deces, cu îndeplinirea formalităţilor de

apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de

stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

– traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România

sau de către oficiul consular român, în original;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIEDECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

– certificatele de stare civilă ale persoanei decedate: naştere, căsătorie, în original şi

fotocopie; certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei

decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve;

– hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, în original şi

copie, în cazul persoanei divorțate;
– cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român cu domiciliul în ţară) sau

paşaportul (pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
– dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru

cetăţenii români, care nu posedă un act de identitate românesc valabil.

– cartea de identitate a petentului – în original şi fotocopie;

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de

identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie

autentificată a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces în cauză, în care să

se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea certificatului în registrele de

stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai există un alt act de stare civilă

reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă

(Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la

Haga din 05.10.1961. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie

tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de către notar.

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către

autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă,

de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de

către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Sari la conținut