Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transcrierea certificatelor de căsătorie

Transcrierea certificatelor de căsătorie

Cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al

soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza

cărora aceştia îşi au domiciliul.

Acte necesare

– certificatul / extrasul de căsătorie, cu îndeplinirea formalităţilor de

apostilare sau supralegalizare, după caz; în original şi fotocopie; certificatele / extrasele de

stare civilă, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

– traducerea acestuia în limba română, autentificată de către un notar public din România

sau de către oficiul consular român;

EXTRASELE MULTILINGVE DE NAŞTERE, CĂSĂTORIEDECES,

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

Extrasele / certificatele de stare civilă emise în format electronic

după data de 31.03.2019, de către autorităţile din Belgia

pot fi prezentate pentru transcriere în cel mult 3 luni de la data emiterii.

– certificate de naştere soţ / soţie, în original şi fotocopie;
– dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare, în cazul în care soţii au mai fost

căsătoriţi (sentinţă de divorţ definitivă, certificate de căsătorie cu menţiune de divorţ,

certificat de naştere cu menţiune de căsătorie şi divorţ / încetarea căsătoriei prin deces,

certificat de deces, în original şi fotocopie);
– declaraţia notarială din partea ambilor soţi din care să rezulte numele de familie

purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu a fost specificat în certificatul de căsătorie

străin;
– carte de identitate (pentru cetăţeni români cu domiciliul în ţară) sau paşaport (pentru

cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) – în original şi fotocopie;
– dovada cetăţeniei române, emisă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru

cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu posedă un act de identitate românesc

sau actul de identitate nu mai este valabil.

Transcrierea se poate solicita şi prin împuternicit cu procură specială, însoţită de cartea de

identitate a persoanei împuternicite – în original şi fotocopie, precum şi o declaraţie

autentificată a soţului/soţiei de cetăţenie română, care solicită transcrierea certificatului de

căsătorie în cauză, în care să se specifice dacă s-a mai solicitat sau nu transcrierea / înscrierea

certificatului în registrele de stare civilă române din ţară sau din străinătate şi că nu mai

există un alt act de stare civilă reconstituit.

Notă

Procura specială / declaraţia mai sus menţionată poate fi autentificată:

– în România de un notar public;

– în străinătate:

– la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă

(Ambasada / Consulat);

– la notar, caz în care va fi supralegalizată / va avea aplicată apostila conform Convenţiei de la

Haga din 05.10.1961. Procura specială / declaraţia dată la notar în străinătate trebuie să fie

tradusă în limba română; traducerea se întocmeşte în România şi trebuie să fie legalizată de

către notar.

Procedura de supralegalizare
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către

autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de

către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către

misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

 

Termen de soluţionare: 30 de zile

 

Taxe: nu se percep

Sari la conținut