Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informații Urbanism

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de  Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare/branșamente:

 • Cerere întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării

 • Copie carte de identitate

 • Copie extras C.F. (valabilitate 30 zile)

 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

  2. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire:

 • Cerere și Anexe întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată

 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)

 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)

 • Deviz general de lucrări

 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.

 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism

 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată

  3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare:

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului

 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe

 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)

 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)

 • Deviz general de lucrări

 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.

 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

  4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare:

 • Cerere tip

 • Autorizaţia de Construire în original

 • Copie comunicare începere lucrări

 • Memoriu proiectant lucrări rămase de executat

 • Deviz lucrări rămase de executat

  5. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei comunei Ghiroda şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

  a) Pentru Primăria Comunei Ghiroda:

 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor, copia comunicării făcute la IJC însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare

 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

  b) Pentru Inspectoratul Județean în Construcţii Timiş:

 • Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

 • Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: http://www.isc-web.ro

  6. Panou de identificare a investiției – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

  7. EMITEREA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE

 • pentru emiterea unui AVIZ DE OPORTUNITATE

  Memoriu, planșe propuse

  8. ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE EXISTENȚĂ CONSTRUCȚII

 • Cerere tip

 • privind valoarea reală
 • Copie carte de identitate

 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

 • Plan de încadrare în zonă

  9. Acte necesare acord drum public

 • Cerere tip

 • Copie carte de identitate

 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)

  10. Acte necesare adeverință intravilan

 • Cerere tip

 • Copie carte de identitate

 • Copie Extras C.F. (valabilitate 30 zile)

 • Plan de situație și de încadrare în zonă.

  11. Acte necesare accept drumuri, spații verzi

 • Cerere scrisă

 • Copie carte de identitate

 • Copie extras C.F. în care este menționată renunțarea la drepturi de proprietate în favoarea comunei Ghiroda

 • Declarație notarială de renunțare la dreptul de proprietate

  12. Acte necesare obținere permis de spargere

 • Cerere scrisă

 • Aviz tehnic de Racordare (ATR)

 • Extras C.F.

 • Copie carte de identitate

 • Autorizația de Construire

 • Plan de încadrare în zonă și plan de situație

 

Program cu publicul: MIERCURI – 9:30 – 18:00.