În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, vă reamintim faptul că persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrare în evidențele organelor fiscale.

 

Prezenta notificare este valabilă doar dacă până la data prezentei, nu s-a încheiat încă asigurarea obligatorie a locuințelor, în condițiile Legii nr. 260/2008.

 

Menționăm că polița de asigurare PAD acoperă doar dezastrul natural – cutremur, alunecare de teren și inundația ca fenomen natural ( nu acoperă inundația provocată de spargerea țevilor sau de înfundarea scurgerilor sau de neizolarea corespunzătoare a teraselor sau de neizolarea spațiului dintre cadă/chiuvetă și perete, etc.).

Suma asigurată poate fi de:

  • 20.000 euro pentru locuințe de TIP A (din cărămidă sau beton)
  • 20.000 euro pentru locuințe de TIP B (din faianță/chirpici)

Prima de asigurare este de:

  • 20 euro pentru locuințe de TIP A
  • 10 euro pentru locuințe de TIP B.

 

Vă rugăm să procedați la îndeplinirea obligației de încheiere a polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 260/2008, constituie contravenții nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) – Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscal –  cu excepția cazurilor în care persoanele respective se află în situația prevăzută la art. 11 –

 (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat – sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 31 – Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale – precum și nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 10, care se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

 

În cazul contribuabililor care, până la data prezentei, nu au încheiat asigurarea obligatorie a locuinței, prezenta reprezintă înștiințare în înțelesul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 260/2008.

 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, vă reamintim faptul că persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrare în evidențele organelor fiscale.

 

Prezenta notificare este valabilă doar dacă până la data prezentei, nu s-a încheiat încă asigurarea obligatorie a locuințelor, în condițiile Legii nr. 260/2008.

 

Menționăm că polița de asigurare PAD acoperă doar dezastrul natural – cutremur, alunecare de teren și inundația ca fenomen natural ( nu acoperă inundația provocată de spargerea țevilor sau de înfundarea scurgerilor sau de neizolarea corespunzătoare a teraselor sau de neizolarea spațiului dintre cadă/chiuvetă și perete, etc.).

Suma asigurată poate fi de:

  • 20.000 euro pentru locuințe de TIP A (din cărămidă sau beton)
  • 20.000 euro pentru locuințe de TIP B (din faianță/chirpici)

Prima de asigurare este de:

  • 20 euro pentru locuințe de TIP A
  • 10 euro pentru locuințe de TIP B.

 

Vă rugăm să procedați la îndeplinirea obligației de încheiere a polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 260/2008, constituie contravenții nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) – Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscal –  cu excepția cazurilor în care persoanele respective se află în situația prevăzută la art. 11 –

 (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat – sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 31 – Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale – precum și nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 10, care se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

 

În cazul contribuabililor care, până la data prezentei, nu au încheiat asigurarea obligatorie a locuinței, prezenta reprezintă înștiințare în înțelesul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 260/2008.

 

Close Search Window