Aceasta informare este efectuata de COMUNA GHIRODA, CIF 5517220, cu sediul in Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, jud. Timis, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – BAZA SPORTIVA “SOIMII” – ZONA 1, extravilan comuna Ghiroda, judeţul Timiş, CF 411170, CF 403224. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Giarmata Vii. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: COMUNA GHIRODA – beneficiar, telefon: 0721499814; dupa data de 10.10.2023.

Close Search Window