Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informații generale

Poziționare și cadru natural

Comuna Ghiroda este o unitate administrativ teritorială componentă a județului Timiș, situată în vestul României. Aceasta este compusă din două sate: Ghiroda şi Giarmata-Vii si are o suprafață totală de aproximativ 3500 ha, fiind situată în nord-est faţă de principalul centru administrativ al judeţului – Timişoara.

Profilul comunei Ghiroda este definit în primul rând de vecinătatea directă faţă de Municipiul Timişoara. Acest lucru face ca Ghiroda să fie inclusă în zona metropolitană a Timişoarei (cf. Legii 351 din 6 iulie 2001) dar şi în zona urbană funcţională a acesteia (cf. delimitării realizate de Banca Mondială).

În cadrul aşezărilor periferice, comuna Ghiroda beneficiază de un statut aparte dat fiind faptul că aceasta găzduieşte Aeroportul Internaţional Traian Vuia. De asemenea amplasarea pe DN 6, principala cale de acces în Municipiul Timişoara, face din comuna Ghiroda una din cele mai favorabile locaţii pentru activităţi de producţie, depozitare, logistică sau centre comerciale de mare amploare.

Rolul de nod multimodal este datorat în cea mai mare parte prezenţei aeroportului dar şi de apropierea făţă de calea ferată. Importanţa din ce în ce mai mare face ca comuna Ghiroda să deţină potenţialul de a se transforma într-un „edge-city”, o aşezare care aglomerează o varietate amplă de servicii şi dotări conexe unui aeroport internaţional (hoteluri, birouri, spaţii de evenimente, centre comerciale de tip „mall” etc.). Astfel valorificând principalele rezerve de teren disponibile comuna se poate defini ca un „edge city”, respectiv, principala poartă de acces către Timişoara. Accesul facil la infrastructură de transport de mare capacitate face ca comuna Ghiroda să fie deosebit de atractivă pentru zone de producţie dar şi pentru spaţii de depozitare sau centre de logistică. Astfel cea mai mare parte a rezervelor de teren din jurul aeoroportului pot atrage investiţii considerabile şi noi locuri de muncă.

Populația și activitățile economice

Din punct de vedere al populației, comuna Ghiroda înregistrează la Recensământul Populației și al Locuințelor din 2011, 6200 de locuitori, ajungand, conform ultimelor date din 2015 la un numar de 6692 locuitori. .

Comuna Ghiroda este a treia comună din judeţul Timiş în ceea ce priveşte potenţialul socio-economic pe care îl prezintă. Principalele sectoare de activitate sunt industria prelucrătoare, în special automotive, comerţul, construcţiile şi transportul. Poziționarea față de Aeroportul Internațional Timișoara, reprezentând cea mai rapidă și importantă cale de acces din zonă spre piața globală şi un potențial nod logistic mondial, precum şi proximitatea drumului european E70 reprezintă unele dintre principalele avantaje pentru o dezvoltare economică semnificativă a localității.

Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică relevă faptul că numărul întreprinderilor active a crescut cu 40% în perioada 2010 – 2015, de la 310 întreprinderi în 2010, la 434 întreprinderi active în anul 2015.

La nivel naţional, conform Studiului privind stabilirea potenţialului socio – economic de dezvoltare al zonelor rurale, realizat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, comuna Ghiroda se clasează pe locul 29 din cele 2861 de comune ale României. La nivelul județului Timiș comuna Ghiroda ocupă locul 3 conform aceluiași studiu, iar comunele Giroc și Dumbravița ocupa locurile 1 și respectiv 2 fiind și în top 10 la nivel național.

Servicii Publice

Educatie: Pe teritoriul comunei Ghiroda se află două grădinițe și o școală, cu un număr total de 333 copii (la nivelul anului 2015) înscriși în învățământul preșcolar și ciclul primar şi gimnazial. În ceea ce priveşte personalul didactic, în comuna Ghiroda sunt în total 25 de cadre didactice (8 la nivelul preșcolar și 17 la cel primar și gimnazial).

Sanatate: În ceea ce privește accesul la servicii sanitare, conform datelor statistice reiese faptul că nu mai există cabinete medicale de stat în comună. La nivelul anului 2015, se găseau un total de 7 cabinete medicale private și 3 farmacii.

Accesul imediat la serviciile medicale din municipiul Timișoara explică numărul limitat de unități sanitare, raportat la numărul semnificativ al populației din comună (peste 6.000 de locuitori).

Cultură, patrimoniu şi petrecerea timpului liber

Privind în ansamblu viața culturală și societală a comunei Ghiroda, putem spune că ea se încadrează la granița dintre tipic rural și parţial urban. Caracterul rural al comunității trebuie conservat la nivel de valori tradiționale, dar peisajul și activitățile trebuie modernizate în beneficiul locuitorilor și pentru atragerea de organizații interesate să valorifice potențialul cultural din zonă. Acest lucru este posibil într-o primă fază prin implicarea mai mare a autorităților locale, ca ulterior parteneriatul public-privat să ia amploare.

Transformarea peisagistică a comunei Ghiroda într-un parc-grădină, situat în apropierea unui Centru Tehnologic important, corelat cu prezența aeroportului internațional, aflat pe un curs de apă modernizat, va atrage atenția asupra dinamicii localității situate în imediata apropiere a Municipiului Timișoara, vizând atragerea de evenimente și manifestări culturale în 2021, când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană.

Capacitate administrativă

Comuna Ghiroda este o comună cu o mărime demografică medie, dar care se bucură de un potenţial ridicat de dezvoltare atât la nivel regional, cât şi naţional. Pornind de la acest lucru, bugetul local al comunei poate susţine un număr semnificativ de investiţii, însă este necesară atragerea pe viitor şi a finanţărilor externe care pot spori şansele de atingere a obiectivelor stabilite prin prezentul document strategic.

Analiza bugetului local al comunei din ultimii ani indică un trend ascendent al acestuia

Puncte tari

 • Gradul ridicat de atractivitate al comunei şi mediul favorabil pentru stabilirea familiilor susţinute de sporul natural pozitiv, rata crescută a căsătoriilor, precum şi sporul migratoriu pozitiv. Toate acestea contribuie la tendinţa actuală de creştere demografică;
 • Tendinţa de creştere economică susţinută de sporirea numărului de firme, a cifrei de afaceri totale, a productiviţăţii muncii şi a numărului de angajaţi (concomitent cu scăderea ratei şomajului);
 • Ponderea ridicată de ocupare în sectorul terţiar şi secundar indică o capacitate ridicată de diversificare a activităţilor economice şi un grad relativ mai scăzut de dependenţă faţă de zonele urbane din proximitate;
 • Condiţiile climatice şi tipologia solurilor sunt prielnice pentru a cultiva pe terenurile aparţinând comunei majoritatea plantelor de cultură, fără a fi necesare irigaţiile;
 • Gradul ridicat de acces la infrastructura tehnico-edilitară, aproximativ 90% dintre locuitori fiind racordaţi la reţelele edilitare;
 • Accesibilitatea ridicată a comunei Ghiroda, datorită prezenţei Aeroportului Internaţional Tramvai Vuia, a drumului european E70, precum şi a magistralei de cale ferată 900 şi a liniei 231;
 • Linii de transport care deservesc cele mai dense zone rezidenţiale şi asigură legătura cu Timişoara;
 • Prezenţa cursului de apă Bega şi potenţialul de valorificare a acestei resurse în scop de activiţăţi de agrement;
 • Baza sportivă modernizată (teren de fotbal cu gazon natural, clădire multifuncțională şi nocturnă) – atât în Sat Giarmata Vii cât și în Ghiroda;
 • Profile stradale generoase (străzile principale) care permit extinderea pentru a include infrastructură pentru pietoni şi biciclete.
 • Străzile principale deţin spaţii generoase cu plantaţie de aliniament – coridoare verzi.
 • Rezerve de teren considerabile pentru noi dezvoltări (rezidenţial, producţie, logistică, etc.) – peste 50 % din suprafaţa comunei
 • Parcele generoase (peste 600mp) la preţuri avantajoase în comparaţie cu TImişoara sau alte comune din periurban.
Sari la conținut