Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte de hotărâri ale consiliul local

PH 177 – 14.09.2022

PH 177-14.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică şi reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Ghiroda, Primăriei Ghiroda, Consiliului local Ghiroda şi Comisiei Locale de Fond Funciar Ghiroda

PH 176 – 12.09.2022

PH 176-12.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de negociere a Consiliului Local al Comunei Ghiroda, pentru negocierea prețului de vânzare a imobilului-teren intravilan, în suprafaţă de 59 mp, înscris în CF 411731 Ghiroda, aflat în domeniul privat al comunei Ghiroda, judeţul Timiş

PH 175 – 07.09.2022

PH 175-07.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul public al comunei Ghiroda a obiectivului de investitii “Extindere reţea apă-canal şi branşament apă-racord canal” pentru imobilul situat pe str Libertăţii, comuna Ghiroda, precum modificarea şi completarea ANEXEI nr. V –„ Lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţa operatorului ” la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.932/19.01.2010

PH 174 – 07.09.2022

PH 174-07.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Acordului de cooperare nr. 27.562/28.06.2022, privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare comunei Ghiroda, județul Timis, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, ȋncheiat ȋntre Filiala Județeană Timiş a Asociației Comunelor din România şi Comuna Ghiroda, prin Act Adițional

PH 173 – 07.09.2022

PH 173-07.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Ghiroda a imobilulului în suprafață de 73 mp înscris în C.F. nr.411722 Ghiroda și a imobilului în suprafață de 219 mp înscris în CF nr.411725 Ghiroda și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al comunei Ghiroda

Sari la conținut