Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte de hotărâri ale consiliul local

PH 235 – 23.11.2022

PH 235-23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 ani, a suprafeţei de 4.345 mp din imobilul-teren înscris în CF nr. 411608, aflat în proprietatea privată a comunei Ghiroda, către UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA, în vederea edificării unui Centru de Simulare şi Abilităţi pentru studenţi şi rezidenţi

PH 232 – 23.11.2022

PH 232-23.11.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni,reprezentând 99,9990% din acțiunile emise de Societatea Pescotim SA cu sediul în com. Biled, str. Morii, Nr. 224, cam. Nr. 3 parter stânga, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/44/1991, având CIF RO 1812847

Sari la conținut