Vineri, 18 SEPTEMBRIE 2020

Servicii de acordare credit bancar

Tip anuntAnunt Publicitar
Tip contractServicii
Denumirea achizitieServicii de acordare credit bancar
CPV66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
Descrierea contractuluiContract de servicii de acordare credit bancar in valoare de maxim 60.000.000,00 lei.
Valoarea estimata fara TVA15.434.591,89 RON
Conditii contractIn conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
Conditii participareIn conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. Costul total al finantarii se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua in calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finantarea si se va considera rata interbancara ca fiind constanta pe toata durata imprumutului bancar, egala cu valoarea ROBOR6M comunicata de BNR in data de 02.06.2020. Ipotezele in care va fi facuta evaluarea RIR vor fi asumate unitar si egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentatiei de atribuire si cu caracteristicile ofertelor depuse de catre bancile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat in Documentatia descriptiva.
 
Termen limita primire oferte: 24.07.2020

Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire este disponibila la adresa de internet www.primariaghiroda.ro si www.e-licitatie.ro la sectiunea "publicitate anunturi"
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa depuna oferte care sa respecte cerintele documentatiei de atribuire.
Solicitarile de clarificari vor fi transmise in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire la adresa de email achizitii.publice@primariaghiroda.ro, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari si informatiile suplimentare (dupa caz) vor fi publicate de autoritatea contractanta la adresa de internet www.primariaghiroda.ro.