Lucrari de reparatii pod strada Sperantei in localitatea Ghiroda,jud. Timis

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii pod strada Sperantei din localitatea Ghiroda,jud. Timis
CPV: 45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrari de reparatii pod strada Sperantei din localitatea Ghiroda,jud. Timis
Valoarea estimata fara TVA: 102.052,30 RON
Conditii contract: 1.Termen de finalizare a lucrarilor 45 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari; 2.Termen de garantie a lucrarilor minim 12 luni de la data receptiei ; 3.Plata aferenta lucrarilor executate se va efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii.
Conditii participare: Se solicita ofertantului urmatoarele documente: 1. Formular de oferta 2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.164 si art. 165 din Legea 98/2016. 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.167 din Legea 98/2016. 4. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea conflictul de interese, conform art. 60 din legea 98/2016 privind achizitiile publice 5. Certificat constatator emis de ONRC
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 06.12.2019
Informatii suplimentare: Oferta financiara: - Formular de oferta si Devizul oferta conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Oferta tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa demonstreze ca se va realiza si respecta în totalitate specificatiile si cerintele Caietului de Sarcini. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 30 de zile de la data limita de depunere. Caietul de sarcini se poate obtine de pe site-ul Primariei comunei Ghiroda www.primariaghiroda.ro atasat prezentului anunt .Oferta se va transmite pe adresa de email achizitii.publice@primariaghiroda.ro sau la sediul Primariei comunei Ghiroda, insotita de scrisoare de inaintare. Data limita de depunere a ofertelor este : 06.12.2019, ora 14.00.Castigatorul va fi contactat si va publica lucrarea in SEAP.Dupa semnarea contractului de lucrari ofertantul castigator trebuie sa constituie garantia de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului fara TVA.