Vineri, 24 IANUARIE 2020

Transparența decizională

Contestarea deciziei

ART. 22 din Legea 544/2001

    (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plîngere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

    (3) Hotarîrea tribunalului este supusa recursului.

    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

    (5) Atît plîngerea, cat si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru

Informații

Lista documentelor de interes public

 • Hotararile de Consiliu Local
 • Bugetul local
 • Bilantul contabil
 • Contul de executie al veniturilor bugetare
 • Contul de executie al cheltuielilor bugetare
 • Regulamentul de Organizare si Functionare a primariei Ghiroda
 • Comisiile de specialitatate ale Consiliului Local
 • Lista Consilierilor locali
 • Lista Autorizatiilor de construire
 • Lista Certificatelor de urbanism
 • Informatii cu privire la posturile vacante si ocuparea lor prin concurs

Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001 si a Legii 52/2003

Sava Ciprian
Tel: 0256 205 201, fax 0256 287 406
e-mail:primariaghiroda@yahoo.com

Rapoarte Legea 544/2001 si Legea 53/2003

Regulament de funcționare și interne